Kredittkort
Kredittkort

De som skaffer seg et kredittkort gjør dette med vel viten at de må betale tilbake pengene de låner i tide. Kortene gir store fordeler utover det at man kan låne penger, og eksempler på dette er rabatter og avslag på flere forskjellige varer og tjenester. Men med tilgang på kreditt følger også et ansvar for å være forsiktig, og beklageligvis finnes det flere som ikke klarer å balansere dette riktig. Gjeld til flere kortselskaper kan fort tynge et budsjett som allerede er stramt, og med høye renter gjelder det å finne en løsning så fort som mulig.

Slik refinansierer man gjelden

Det første man må sørge for å gjøre er å finne ut hvilke kredittkort man sitter med og hvor mye penger som er utestående på hvert kort. Videre må man kartlegge rentenivået og hvilke betalingsdatoer som gjelder. Med andre ord må man ha en full oversikt over renter, forfallsdato, sum og hvem man skylder penger. Dersom man ser at man ikke har råd til å betale penger til alle man skylder burde man snarest finne en løsning. Mange velger å bruke et større forbrukslån til å betale ned all kredittkortgjelden på en gang, og dette kan ofte være en svært god løsning.

Grunnen til at refinansiering fungere

For å forstå hvorfor folk velger å refinansiere er det bare å se på tallene. Kredittkort har ofte svært høye rentenivåer sammenlignet med andre låneformer, hvor fordelen er at de som betaler tilbake ikke betaler noe som helst. Dersom man skylder kr 100 000, med renter på 20%, så tilsvarer dette kr 20 000 i rene renteutgifter i året. Klarer du å skaffe et forbrukslån med 5-10% lavere rente kan du med andre ord klare å kutte regningen i to! Slikt sparer man mye penger på.