Kredittkort
Kredittkort

Menn og kvinner er ulike på mange områder. Undersøkelser viser oss ofte i tall det vi egentlig vet fra tidligere. Dette gjelder også analyser av folks økonomi og tenkemåte om dette. Det viser seg også nå at kvinner og menn benytter lån og kredittkort forskjellig. Du visste kanskje dette fra tidligere?

Bruk av kredittkort

Vi ser hver dag at kvinner og menn tenker forskjellig om ting, og dermed også gjør ting på forskjellige måter. Utfra dette ser også økonomer at tall i økonomiske statistikker er forskjellige, og undersøkelser blir gjort for å se hvor de største forskjellene ligger. De siste tallene for bruk av kredittkort er klare og viser en klar forskjell. Menn er de største forbrukerne av kort, i summer de betaler. Kvinnene vinner kampen om hvor ofte kortet benyttes. Damene drar kortet oftere, menn sjeldnere. Kvinner til de små summene og menn bruker kort til de store. Tall for betalingsanmerkninger viser de samme signalene, menn topper statistikken med 6,3%, kvinner en del lavere med 3,9%.

Andre forskjeller

Undersøkelser har ofte med flere indikatorer for å kunne gi en mer korrekt analyse av situasjonen. Dette gjelder også undersøkelsene på kredittkort. Det blant annet også sett på den andre siden av personlig økonomi; sparing. Her er tallene også rimelig tydelig. Menn sparer penger i mer risikofylte måter, som for eksempel aksjer. Kvinner sparer penger med mer tradisjonelle og trygge metoder, som en sparekonto i banken. Økonomene antar, at forskjellene man ser på både kortbruk og sparing, gir indikasjoner på at kvinner har et større behov for trygghet økonomisk og er lite villige til å ta risiko, som kan straffe seg senere. Menn tar gjerne denne risikoen og er ikke like opptatt av å være økonomisk trygg til en hver tid.