Kredittkort
Kredittkort

Bruken av kredittkort har økt betraktelig i Norge det siste tiåret, og ettersom vi beveger oss dypere inn i den digitale tidsalderen forventes det kun at bruken vil øke. Flere lover regulerer pengetransaksjoner i Norge, men spesielt finansavtaleloven setter standarden for hvordan du skal forholde deg til kjøp på kreditt. Du har flere rettigheter og plikter jmf. regelverket, og det gjelder å vite hva man har krav på i visse situasjoner. Enkelt forklart plikter enhver kredittyter å erstatte tapet ditt dersom du har kjøpt en vare på kreditt hvor selger ikke klarer å overholde sine forpliktelser. Eksempler på dette er når selger leverer en vare med mangler, eller ingenting overhodet.

Kredittkort har varierende beskyttelse

Det er ikke kun beskyttelse mot tap ved handel på kreditt som beskyttes. I mange tilfeller vil du også møte på kort med reiseforsikring. Dette kan være lukrativt ettersom en normal reiseforsikring kan koste deg og familien et sted mellom kr 1 500 til 2 000 per år. Sparer du denne summen kan det komme godt med på budsjettet. Men her gjelder det også å være svært oppmerksom, ettersom de fleste kredittkortselskaper setter en del krav for at forsikringen skal være gyldig. For eksempel må som oftest mer enn halvparten av turen være betalt ved hjelp av kortet, og turen kan ikke vare mer enn 3 måneder.

Rett til refusjon ved svindel og tyveri

Dersom noen stjeler kredittkortet ditt eller svindler deg har du også rett til refusjon såfremt det ikke skyldes din egen uaktsomhet. Eksempler på grov uaktsomhet er når du lagrer PIN-nummeret sammen med kortet ditt, eller når du låner bort kortet til andre. I disse tilfellene kan kredittyter kreve gjennomskjæring, og dermed blir du selv ansvarlig for opptil kr 12 000. Dette gjelder også når du unnlater å meddele tap av kortet eller ikke følger reglene som er nedskrevet i avtalen mellom deg og kreditor.