Kredittkort
Kredittkort

I avtalen du signerer når du skaffer deg kredittkort står det at du plikter å gi banken beskjed så fort som mulig dersom du taper kortet eller mistenker at det kan ha blitt stjålet. Grunnen til dette er at kriminelle kan utnytte kortet og trekke store beløp fra kontoen din dersom du ikke sier fra innen kort tid. Ofte kan det være snakk om så lite som timer før kontoen din er sperret, og i verste fall kan du måtte betale en egenandel på opptil kr 12 000 dersom du handler grovt uaktsomt og unnlater å gi beskjed.

Forskjellige typer misbruk av kredittkortet

I hovedsak er det to måter du kan miste et kredittkort. Den første er elektronisk ved at noen bryter seg inn i en database hos en nettbutikk du har tidligere benyttet deg av, mens den andre er fysisk tyveri av informasjonen din. Sistnevnte oppstår ofte i utlandet, og spesielt Sør-Europa er kjent for å ha mange tyverier av kredittkort. Typisk du bli frastjålet kredittkortet etter at tyven har lyktes i å lese av PIN-koden din. Dermed er det viktig at du tar kontakt med banken så fort som mulig slik at du får sperret kortet før tyvene rekker å tømme kontoen din for penger.

Slik sperrer du kortet

Alle banker tilbyr sin egen løsning i nettbanken hvor du kan gå inn og selv sperre kortet på egenhånd. Dette er en enkel og rask løsning, og den vi anbefaler at du bruker. I tillegg vil bankene også ha en telefonløsning hvor du kan ringe et spesialnummer til alle døgnets tider for å opplyse om at du har mistet kortet eller mistenker at informasjonen er stjålet. Her vil en bankansatt kunne sperre kredittkortet umiddelbart.