Kredittkort
Kredittkort

Kunder som benytter kort skal ivaretas av banken, på flere måter. Dessverre har ikke dette vært fulgt godt nok opp tidligere. Derfor kom Finanstilsynet med nye retningslinjer for kredittkort sommeren 2013. Bankene er pliktet til å følge disse. Er du kortkunde kan det være greit å vite, i hvert fall i grove trekk, hva disse betyr for enkelte ting.

Retningslinjer for endring av avtalen

Når du inngår en avtale om kredittkort er det faktisk ikke slik at ikke enkelte ting kan endres. I hele avtaleperioden har du mulighet til å avtale med banken endrede terminbeløp om disse er satt til en viss sum, som er høyere enn minimumsbeløpet. Samtidig er det viktig å huske at du kan innfri all benyttet kreditt når du selv ønsker. Ønsker du å innfri alt på en gang mener Finanstilsynet at avtalegiro er en grei ordning, men det frarådes å benytte disse ved vanlige månedlige innbetalinger. I dag er vi kanskje så vant med at alt går automatisk at vi ikke tenker særlig over dette, men bruker banken avtalegiro; vær obs på at beløpet da er minimumsbeløpet om ikke annet er avtalt.

Fakturaen skal inneholde en del opplysninger

Retningslinjene setter også en standard for hvilke opplysninger du skal finne på den månedlige fakturaen. Fakturaen skal inneholde kontoopplysninger, enten på selve fakturaen eller som vedlegg. Alle opplysningene skal være enkle å finne. Det være seg totalt benyttet kreditt eller kredittens minstebeløp. Det en kan passe på er at på fakturaen skal faktisk ikke banken fylle ut beløpet en skal betale. Det er kundens ansvar tilfelle en ønsker betale mer, da banken oftest fyller ut med minstebeløpet. Det kan også nevnes at Finanstilsynet anbefaler at det kommer klart frem hva forskjellige betalingsløsninger/valg vil koste totalt.