Kredittkort
Kredittkort

Gjeldsoffer-Alliansen er en organisasjon som er blitt stiftet av det som organisasjonen selv kaller for gjeldsoffer. Begrepet referer til folk som på tidligere tidspunkt ikke hadde noen problemer med å betjene sin gjeld. På grunn av hendelser som personene ikke kunne ha kontroll over, havnet de likevel i en situasjon hvor det ble vanskelig, eller umulig å ta hånd om sin gjeldsbyrde. Om du merker at din bruk av kredittkort ikke lenger er noe som du klarer å håndtere, eller at gjelden er blitt for stor kan det være lurt å ta kontakt med Gjeldsoffer-Alliansen: www.gjeld.org.

Det finnes mange årsaker til at gjeld fra kredittkort kan bli uhåndterlig

Hvis du merker at du ikke lenger kan hanskes med din kredittkortgjeld er det viktig at du tar de riktige stegene. Som et første steg er det viktig å rådføre seg med en seriøs aktør slik som Gjeldsoffer-Alliansen. Her vil du kunne møte folk som kan kjenne igjen din situasjon, og som vet hva du bør gjøre som neste steg.

Gjeldsoffer-Alliansen hjelper sine medlemmer

I første omgang kan man uten større omkostninger ringe til organisasjonens krisetelefon, eller rådføre seg med deres hjemmeside. Om man finner ut at de kan hjelpe videre med den spesifikke kredittkortgjelden, er det et krav om at man melder seg inn. Siden organisasjonen er liten, og avhengig av statlig støtte, som baserer seg på medlemsantallet, er dette forståelig. De har nemlig ikke kapasitet eller råd til å ta hånd om alle, hvis dette arbeidet ikke støttes med midler.

Les også: Nordmenn har rekordhøy gjeld.