Kredittkort
Kredittkort

Du bør absolutt lese gjennom hele kredittavtalen når du signerer for et kredittkort. Betingelsene fra banken er som regel klare, men det bør også dine plikter som kortbruker også være. Alt står nedfelt i kredittkortavtalen du får.

Les kredittkortavtalen

Denne avtalen forteller deg om nedbetalingstid, renter, rentefri periode og videre. Den vil også inneholde mange punkter for hva banken er ansvarlig for og i hvilke tilfeller. Å lese hele avtalen og forstå den kan sikre deg at du ikke taper penger om noe skulle uforutsett skulle skje, som for eksempel et tapt kredittkort. I tillegg vil du få en oversikt over når banken erstatter pengebeløp og ikke, samt når de kan hjelpe deg med å få erstattet varer/penger i forbindelse med for eksempel en konkurs eller annet. Vi vil strekke det så langt som til å si at å lese avtalen er din første plikt som kredittkortbruker. Vær også oppmerksom på din plikt til å informere banken, og i hvilke tilfeller.

Plikter ved tapt eller stjålet kort

Det hender at man kan miste et kredittkort, eller at det blir stjålet. I et slikt tilfelle er det viktig at du har overholdt din plikt angående oppbevaring av PIN-koden. Når du oppdager at kortet er borte, uansett årsak plikter du å informere banken om dette omgående. Banken vil da sperre kortet slik at det ikke kan benyttes. Har noen rukket bruke kortet ditt, og med din PIN-kode, kan det oppstå problemer med banken. Du er ansvarlig for at ingen uvedkommende får tak i koden, og er koden benyttet kan banken oppfatte dette som grov uaktsomhet. Det vil i neste omgang si at kredittkortutsteder ikke erstatter beløpet som andre har benyttet kortet til.