Kredittkort
Kredittkort

Kredittkort har ofte reise – og avbestillingsforsikring i kortet. Dette er en gratis tjeneste som kan spare deg for noen kroner på en reise. Da trenger man ikke ta opp en egen forsikring for ferieturen. Selv om de fleste ikke har behov for de store tingene er det greit at en sjekker vilkårene nøye, slik at en ikke blir overrasket om uhellet er ute. I tillegg er det slik at de fleste reiseforsikringer ikke dekker alle tapene dine ved ulykker eller tyveri. Derfor anbefales det ofte at man har flere forsikringer.

Reiseforsikring – og avbestillingsforsikring

De forskjellige kortselskapene har forskjellige vilkår. Her hos oss finner du mange gode kredittkort hvor denne forsikringen er innebygd. Det man bør ha i bakhodet er, da forsikringen er gratis, kan den være noe dårligere enn en ordinær reiseforsikring. Hva en har behov for av dekningsgrad vil selvfølgelig være individuelt. Det som er sikkert er at denne forsikringen vil spare deg for dyre ekstra forsikring ved reise, eller ferie. Enkelte kan faktisk spare opp mot kr 1 000 ved å benytte denne i stedet for de vi kjenner fra forsikringsselskapene.

Typiske ting som dekkes av forsikringen

Vilkårene varierer, som tidligere nevnt, men noen felles rammer kan en finne uansett kredittkort. Helt sikkert er det at en viss andel av reisen må betales med kortet, normalt 50% av transportkostnadene. Følger man ikke dette opp frafaller forsikringen. I tillegg er ofte ektefelle/samboer dekket av forsikringen, samt hjemmeboende barn. Eldre mennesker, fra 70 år og opp, vil kanskje ønske en annen reiseforsikring i tillegg. Da det ofte er begrensninger i reisesykedekning for folk fra 70 år og opp. Sjekker du yA Bank vil du se at de er et av selskapene med denne regelen.