Kredittkort
Kredittkort

Dersom du søker om kredittkort, vil banken eller kortutstederen undersøke din kredittverdighet. Dette gjør de ved å kontakte et kredittopplysningsbyrå, som vil kunne bistå med en kredittvurdering. Et dårlig resultat vil indikere en høy risiko for at du som er betalingsudyktig, og det gis enten avslag eller en lavere kredittgrense. En poengskala fra 0-100 er et viktig verktøy i selve kredittvurderingen. Det er denne skalen som forteller hvilken risiko gruppe du befinner deg i, med tanke på misligholdelse av eventuell kreditt. Jo høyere poengsum du får, jo bedre er din kredittverdighet, og dine sjanser for å få godkjent søknaden om kredittkortet. Er kredittscoren lav, mellom 10-20 poeng, vil det i de fleste tilfeller føre til avslag, uansett hvilket kort det gjelder.

Informasjonskildene avgjør resultatet

Kredittopplysningsbyråene er uvurderlige for alle banker og kredittkortutstedere. De har muligheten til å finne viktig informasjon som er avgjørende i prosessen om kredittkortet blir innvilget eller avvist. Kredittopplysningsbyråene har mange kilder til disponering, blant annet følgende:

• Foretaksregistrene
• Folkeregisteret
• Brønnøysundregistrene
• Norsk Eiendomsinformasjon
• Skattedirektoratet
• By og Sorenskrivere
• Regnskapsregistrene
• Inkassoselskaper

Høy og lav kredittscore

I kredittvurderingen ved søknader om kredittkort er det flere forhold som spiller inn i avgjørelsen av din poengscore. Det gis en lavere score ved ung alder, på grunn av manglende informasjon hos yngre mennesker. Ellers er det flere negative punkter som fører til en lav kredittscore, slik som betalingsanmerkninger, stadige adresseendringer, inkassokrav, varierende inntekt, og dersom du er selvstendig næringsdrivende. Den laveste kredittscoren oppstår ved betalingsanmerkninger, og kravene mot deg må innfris før poengsummen endres. Det viktigste for en best mulig kredittvurdering, er en stabil lønn. Er det for mye svingninger i inntekten, vil det skape tvil om du er betalingsdyktig. En formue er også svært gunstig for en høyere kredittscore.