Kredittkort
Kredittkort

Det hviler et stort ansvar på innehavere av kredittkort. Dette kan enkelt sett deles i to. Hovedsakelig så er det viktig at kunden betaler tilbake lånte penger inne fristene. Helst skal dette skje innen den rentefrie perioden for å unngå høye renter som en ekstra utgift. Det som også er viktig er å ikke bruke mer enn man er i stand til å betale tilbake innen rimelig tid. Den som havner i gjeld, som de ikke klarer å betjene har sviktet dette ansvaret.

Når er refinansiering den riktige løsningen?

De som er havnet i det største uføret, er gjerne folk som har brukt ett kredittkort for å finansiere det neste kortet. Dette er et høyt spill, som drastisk øker risikoen for at det går galt. Der finnes ikke faste retningslinjer for når kredittkortgjeld burde refinansieres. En tommelfingerregel er at man burde refinansiere et hvert lån hvor det er mulig å få lavere renter, hos en annen långiver. De fleste velger ikke denne løsningen selv om den er opplagt fornuftig. To grunner til dette kan være at det er gjeld som betales ned over kort tid, eller at man føler en feilplassert lojalitet overfor kreditoren.

Viktig hvis du velger å refinansiere gjelden fra kredittkort

Hvis du velger å refinansier lån, så skap først system i papirene. Finn ut fra hvem og hvor du har lånt pengene. Hvis du har flere lån, se hvilke det haster mest med, eller hvilke som er dyrest. Inkasso-krav bør få spesialbehandling, og skilles fra det man har lengre tid på. Sorter så de forskjellige kravene etter hvilken rente de har, slik at du kan regne ut gjennomsnittsrenten. Da kan du lett sammenlikne gjelden du har fra kredittkort med andre tilbud. I første linje vil forbrukslån være billigere, men hvis du kan låne mot sikkerhet kan ting bli enda rimeligere.