Kredittkort
Kredittkort

Det er nok ikke mulig å skaffe seg et kredittkort på dagen, slik man kan med forbrukslån og andre kredittjenester. Dette fordi at kortet tross alt skal trykkes og sendes, i tillegg til den vanlige søknadsbehandlingen. Men sistnevnte kan du korte ned tiden på betraktelig dersom du bruker BankID.

Derfor bør du bruke BankID

Når man søker om et kredittkort med BankID, så er det tilnærmet null ventetid på søknaden din. De fleste vil få umiddelbart svar, eller svar på søknaden innen 24 timer. Det betyr at den eneste ventetiden på at du skal få det nye kredittkortet ditt, er den tiden det tar å trykke det opp og sende det med Posten. Hvis man ikke kan benytte BankID, så vil det gå alt annet enn kjapt å behandle søknaden din. De fleste banker oppgir minst tre ukers ventetid for de som vil søke om et kredittkort på «gamlemåten». Da er man nødt til å signere papirer for hånd, for å deretter returnere de med Posten igjen.

Hva er BankID?

BankID er en trygg teknologi som brukes for å identifisere deg over nettet. Alle som har nettbank i Norge benytter denne teknologien for å logge seg inn her, og den kan også benyttes på andre offentlig tjenester gjennom nettet, og ved elektronisk betaling. BankID er altså også sentral når du skal søke om kredittkort gjennom nettsidene til en bank.