Kredittkort
Kredittkort

Ved inngåelse av avtale med kredittkort får du tilgang på et kortsiktig lån, og du behøver heller ikke betale renter så lenge du møter visse forpliktelser. En av disse forpliktelsene er at du betaler tilbake pengene innen den avtalte periode, og hvis du gjør dette slipper du å betale renter på lånet. Dette er et type incentiv for å gjøre opp regningen i tide, men også å regne som din forpliktelse etter avtalen. Såfremt du gjør opp i tide vil du spare penger, og dette konseptet kan sees flere steder i avtalen som regulerer ditt forhold til kreditor.

Husk å skjule PIN-koden

Nesten alle kredittkort har i dag en PIN-kode som må brukes ved uttak, og det er viktig at du memorerer denne slik at du kan den utenat. Det er også mulig for selger å trekke pengene uten kode, men da må først identiteten sjekkes ved hjelp av slikt som førerkort eller pass. Grunnen til at PIN-koden er så viktig, er at den fungerer som din elektroniske signatur, og er dermed gyldig for uttak. Det er viktig at du ikke viser uforstand ved å oppbevare kortet sammen med pink koden da dette garantert vil føre til misbruk dersom lommeboken stjeles. I tillegg er du nødt til å være forsiktig og dekke til koden slik at andre ikke kan se hva du trykker inn. Dersom du utviser grov uforstand kan du miste retten til å kreve pengene tilbake.

Byrden med dokumentasjon er din

En annen forpliktelse er kravet om dokumentasjon dersom uhellet først er ute. I kredittkjøpsloven står det at du kan kreve pengene tilbake dersom varer er kjøpt på kreditt og selger ikke overholder sine forpliktelser. Det er også slik at du som forbruker plikter å dokumentere dette kjøpet ved hjelp av kvittering og annen nødvendig informasjon. Dette må du så sende til kredittyter for å få pengene tilbakeført til kortet. Et klassisk eksempel på dette er konkurser etter at du har kjøpt en vare med lang leveringstid.