Kredittkort
Kredittkort

For å få kredittkort stiller kredittselskapene en rekke krav før de godkjenner deg som kunde. Enkelte av kravene er lovpålagt fra den norske stat, mens andre krav er for at kredittselskapene skal ha en sikkerhet at du kan betjene eierskapet til kortet.

Myndig et minimum

De aller fleste kredittselskapene krever at man er 20 år eller eldre før man kan søke om kredittkort. Det finnes likevel enkelte som godkjenner søkere som er 18 år. I følge norsk lovgivning skal ingen under myndig alder kunne opparbeide seg gjeld. Selv om man har god likviditet og inntekt før fylte 18 år sier loven at man ikke kan søke om kredittkort.

Sikker inntekt

Når man alderskravet er oppfylt er det inntektsnivået som avgjør. Man må kunne vise til en minimums inntekt som beviser at man har mulighet til å betjene et kredittkort. En minimumsinntekt er en variable inntekt som endres etter hva slags type jobb man har og hvor lenge den påberoper seg. En fast inntekt må ikke forvekslet med minimumsinntekt, da denne viser en stabil inntekt hver måned. En minimumsinntekt kan være sesongbetont. Det betyr at dersom man har en fast inntekt ansees man som en sikrere betaler og kredittgrensen kan derfor være høyere.

Ingen betalingsanmerkninger

Er da alder og stabil inntekt i orden er neste post eventuelle betalingsanmerkninger. Du har ikke mulighet til å søke om kredittkort dersom du har en inkassosak eller er slått konkurs. Du kan først søke om kredittkort når disse sakene er ute av verden og at du er fjernet fra denne ”svartelisten”. Så fort all tidligere rusk er nedbetalt i det fulle eller er foreldet etter fire kan du få kredittkort.