Kredittkort
Kredittkort

Det er mange fordeler med å bruke kredittkort til å handle online. Det fleste av oss handler over nettet, og vanligvis er dette en fornøyelse. Hvis man bruker et kredittkort til dette har man mange fordeler som man nyter godt av. Hovedsakelig gjelder dette for fordelsavtalene som de forskjellige bankene og kortselskapene har forhandlet frem. Hos mange kjente online-selskap handler man billigere med kredittkort.

Du kan føle deg tryggere med kredittkort

Det andre som kanskje ikke alle kjenner til, er at man har en ekstra beskyttelse når man bruker kredittkort, om det skulle komme til en tvist. Dette er spesielt nyttig når det kommer til netthandel. Gjerne er selger langt unna, og vanskelig å få tak i. Skulle det komme til uenighet, så er det nok at selger kutter kontakten. Skulle selger være konk er man også vanligvis ille ute. Hvis man har brukt et kredittkort til å handle har man da en ekstra nødløsning. Presenterer man dokumentasjon på at man har prøvd å kontakte selger og viser til hva som er gått galt, kan man hos kortutsteder kreve pengene tilbake.

Kortutsteder hjelper deg

Det er den banken, eller det kredittkortselskapet som har utsted kortet til deg som er ditt kontaktpunkt. -Ikke VISA eller American Express. Hos banken eller kortselskapet kan du innlede en prosess som kalles Charge-Back. Dette innebærer at du må legge frem bevis for din sak, før selskapet kontakter selger på dine vegne. Prosessen kan ta noen uker, men som regel får den som klager støtte. I Norge får over 80% av dem som klager pengene tilbake.